top of page

E-health

Ook uw gezondheidsgegevens vonden hun weg naar de 21e eeuw en kunnen mits uw toestemming digitaal gedeeld worden met belanghebbenden.

Verslagen

Ziekenhuizen, specialisten, radiologen, laboratoria, enz. plaatsen deze verslagen in een elektronische, beveiligde eHealth kluis. Een arts met wie u een 'therapeutische relatie' heeft, die beschikt over uw eID gegevens én uw mondelinge toestemming kan deze gegevens raadplegen. Wié hier toegang tot heeft, kunt u bovendien zelf raadplegen en beheren op www.mijngezondheid.be
(onder de rubriek “toegangsbeheer”)

Gezondheids-
samenvatting

Uw huisarts kan een SumEHR (Summarized Electronic Health Record) van u delen met belanghebbenden. Indien u hier toestemming toe geeft, zal het medisch programma elke keer uw dossier open en dicht gaat een automatische samenvatting aanmaken van relevante gezondheidsgegevens en deze in diezelfde elektronische, beveiligde eHealth kluis bewaren.

 

Gegevens die hierin standaard worden opgenomen, zijn:

 • uw administratieve gegevens,

 • gegevens van een contactpersoon in geval van noodsituaties,

 • risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren, …),

 • uw medische voorgeschiedenis,

 • uw actuele probleemlijst,

 • uw medicatieschema

 • uw vaccinaties

 

Indien hier gegevens in terecht komen die u er liever niet in vermeld ziet staan, kunt u dit uiteraard bespreken met uw huisarts.

Voor wie?

Sumehrs worden gedeeld tussen artsen. Andere zorgverleners, zoals apothekers of thuisverpleegkundigen, kunnen je sumehr niet inkijken.

Denk hierbij vooral aan een huisarts van wacht, een spoedarts, een arts-specialist, …

Medicatieschema

Mits uw toestemming kan uw huisarts uw medicatieschema elektronisch en automatisch up-to-date delen met andere zorgverleners.

In tegenstelling tot uw gezondheidssamenvatting, is dit wél beschikbaar voor uw vaste apotheker of thuisverpleegkundige.

Vaccinatieschema

Vaccinaties toegediend bij de huisarts, pediater, Kind & Gezin of het CLB worden automatisch bijgehouden in Vaccinnet, uw digitale vaccinatiekaart.

Andere zorgverleners zoals arts-specialisten (bvb. spoed) of uw arbeidsarts maken hier niet altijd gebruik van, maar als u ons laat weten dat u gevaccineerd werd (datum en naam van het vaccin), dan kunnen wij dit als uw huisarts ook nadien registreren.

U als patiënt

U kunt al het bovenvermelde ook zélf raadplegen:

 • de (meeste) verslagen,

 • uw gezondheidssamenvatting,

 • uw medicatieschema,

 • uw vaccinatieschema,

 • raadplegen en beheren wie toegang heeft tot uw digitale dossier.

 

Dit kunt u doen door in te loggen met uw eID of itsme app op één of meerdere van onderstaande website:

white monitor on desk_edited_edited.jpg

GDPR

Uw persoonlijke en medische gegevens worden door huisartsenpraktijk De Zwaene bijgehouden conform de GDPR privacy wetgeving (General Data Protection Regulation).

 

Dit houdt echter ook in dat we géén medische gegevens met u mogen delen via mail. Denk maar aan voorschriften, labo resultaten of verwijsbrieven. E-mail wordt beschouwd als een onveilig medium en is dus niet geschikt voor dergelijke gevoelige informatie.

 

Er is echter een veilig en voor ons erg gebruiksvriendelijk alternatief, conform deze GDPR regelgeving: “Helena”.

 

Helena kun je beschouwen als een beveiligde mailbox of als een ‘Doccle' voor je medische documenten. Eénmaal je geregistreerd bent op dit gratis platform, krijg je in je gewone mailbox een melding dat er een nieuw document voor je klaar staat op Helena, je logt beveiligd in en je download wat je nodig hebt.

 

Heb je vragen of hulp nodig, spreek ons er gerust over aan.

bottom of page